Глава IX ФЗ от 07.05.1998 N 75-ФЗ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА