Глава 2 ФЗ от 30.12.2004 N 215-ФЗ. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА